┼Żupnijski pastoralni in gospodarski svet Zapisniki maj 2015 https://zupnija-vrhpolje.rkc.si/index.php/content/display/84