O župniji Življenje v Vrhpolju je tesno povezano s cerkvijo. Župnijska cerkev sv. Primoža in Felicijana je bila zgrajena leta 1875. Z njo se je oblikovalo tudi novo vaško jedro, ki sovpada s križiščem vodnih in cestnih poti. Poleg župnijske cerkve pa ima Vrhpolje še eno cerkev, t.i. staro cerkev, ki je posvečena sv. Križu. Nastala je v 14. - 15. stoletju, sedanjo podobo pa je dobila leta 1659. V prezbiteriju sta dve gotski freski iz prve polovice 15. stoletja. Svojski čar dajejo kraju znamenja in kapelice, ki pričajo o globoki povezanosti življenja in duha. V letu 2013 je prezbiterij župnijske cerkve doživel temeljito prenovo - postavitev novega daritvenega oltarja ter mozaika p. Marka Ivana Rupnika. Ob posvetitvi daritvenega oltarja, blagoslovu mozaika in vseh obnovitvenih del, smo pripravili predstavitveno zgibanko, ki jo najdete tukaj.https://zupnija-vrhpolje.rkc.si/index.php/content/display/60