Življenje župnije V župniji deluje več skupin, ki ji dajejo življenje: župnijska Karitas vsak 2. četrtek v mesecu po ma&scaron;i biblična skupina vsako drugo sredo ob 20.00 strežniki 1. ali 2. sreda v mesecu po ma&scaron;i (glede na biblično skupino) me&scaron;ani pevski zbor ima pevske vaje ob petkih ob 20.00 otro&scaron;ka pevska zbora pevske vaje imajo ob sobotah ob 10.00 (mlaj&scaron;i) in sobotah ob 11.00 (starej&scaron;i) katehisti 3. ali 4. sredo v mesecu (glede na biblično skupino) pritrkovalci vsak petek po ma&scaron;i (18.45) v župni&scaron;ču Srečanja za mlade 1. petek v mesecu: Plamenčki 2. petek: vsi mladi 3. petek: 9. razred in 1. letnik S&Scaron; 4. petek: animatorji &nbsp; &nbsp;https://zupnija-vrhpolje.rkc.si/index.php/content/display/17<![CDATA[ŽPS in ŽGS]]>