Preskoči na vsebino


Obujanje bogoslužja v vrhpoljski župniji

  • sobotne večerne svete maše bodo obhajane kot nedeljske in bodo namenjene družinam. Tisti, ki se jih udeležite, vabljeni k sodelovanju,
  • »nedeljski dolžnosti« lahko zadostimo tudi z mašo med tednom,
  • prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 17. maja ob 8.00. Mašo obiščejo samo prvoobhajanci in njihove družine.

V naslednjem tednu (4. do 8. maj) bo priložnost za spoved vsak večer pol ure pred mašo. Spovedovala bosta g. Primož Erjavec in g. župnik: eden v zakristiji, drugi v prostoru ob spovednici na levi strani. K spovedi pristopite z zaščitnimi maskami, tkao kot k sv. maši.